İzmir Lazerle Fistül Tedavisi


  Tel : 0232 504 00 00

Fistul’un Belirtileri Nelerdir ?

Fistul’un Belirtileri Nelerdir ?

Fistüller 2 tane ağzı olan vücuttaki anormal yollardır. Bir ağızdan giren salgı diğer ağızdan çıkar ve sonuçta hastayı rahatsız eden bir patolojik durum oluşur. 2.ağız genelde cilttedir. İlk ağzın yerine göre gelen salgı değişiktir. En çok anal bölgede fistüller görülür. Fakat iç organların fistülleri de çok fazladır. Bunlar genelde ya bir cerrahi operasyondan sonra komplikasyon olarak yada bir iç organ hastalığının ileri devresi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anal fistüllerde oluşumunda en büyük neden anal apselerdir. Bu apselerde normalde anüs kayganlığını sağlayan bezlerin enfeksiyonu sonucu gelişir. Anüs içinde dişli çizgi denilen bir kısım vardır. Burasını anüs ile bağırsağın birleşme yeri gibi düşünebiliriz. Bu dişli çizgi üzerinde yerleşik anal bezler vardır. Bunlar salgılarıyla anüsün kayganlığını sağlamaktadırlar. İşte bu bezlerin salgı kanalları iltihap nedeni ile tıkanırsa geride salgı birikir. Bu salgı apseleşir. Bu apselerin kendiliğinden açılması anal fistüllerin en büyük nedenidir.

Buradaki bezlerin iltihaplanmasının çok çeşitli nedenleri vardır. İleri derecede kabızlık, kötü hijyen, diabet gibi hastalıklar, kemoterapi görmek en çok saptanan nedenlerdir. Şişman erkeklerde apseler daha fazla görülmektedir.

Anal apselerde klinik diğer yerlerde gelişen apselere benzer. Anal bölgede şiş bir bölge vardır. Bu şişlik üzerine basmak veya oturmak çok ağrılıdır. Hasta tuvalet sırasında şiddetli ağrı hisseder. Hasta huzursuzdur. Sistemik belirti olarak ateş, titreme, halsizlik, gibi belirtiler vardır.

Tanı kolaydır. İlk bakışta anüsdeki şişlik görülebilir. Kuşkulu vakalarda MR çektirilir. Endoanal US yaptırılır. Crohn gibi sistemik bir hastalık düşünülüyorsa mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır.

Anal apselerde erken tedavinin önemi

Anal apselerde erken drenaj esastır. Cerrahi drenaj ile hem yakınmalar ortadan kalkar hem de olası bir fistülün önüne geçilmiş olur.

Fistül gelişmişse artık anüsde sürekli akıntı yapan bir delik söz konusudur. İç delik genelde dişli çizgi seviyesindedir. Fistülden sürekli kötü kokulu bir akıntı gelir. Hastanın çamaşırlarını kirletir. Bunun sonucu hasta bazen kendini toplumdan soyutlar. Fistül oluştuktan sonra kendiliğinden geçmez. Mutlaka tedavisi gerekir.

Fistül tedavisinde en önemli konu fistülün iyi haritalandırılmasıdır. Fistülün anüs kasları ile olan ilişkisi bu konuda çok önemlidir. Anüs kaslarını kesmeyen vakalarda yapılacak bir fistülotomi+küretaj işlemi %90-95 olayın çözülmesini sağlayacaktır. Anüs kaslarıyla ilişki tam saptanmadan bunların yanlışlıkla kesilmesi en çok korkulan gaz kaçırma, büyük abdest kaçırma gibi komplikasyonları beraberinde getirmektedir.

Tedavide fistülün seyri, yan dalları, at nalı şeklinde olup olmadığı çok iyi irdelenmelidir. Anüs kaslarını kesen vakalarda önce seton uygulanır. Fistül yolu ve varsa içindeki apseler drene edilir. Yaklaşık 3 ay sonrada lazerle fistül yolu yakılır. Bu arada iç delik eksize edilerek iç sfinkter düzeyinden kapatılır. Başarı oranı %70-80 civarındadır.

Hemen Ara
Yol Tarifi