İzmir Lazerle Fistül Tedavisi


  Tel : 0232 504 00 00

Fistul Nedir ?

Fistül iki organ veya doku arasında normalde olmaması gereken bir yoldur. Türkçe karşılığı oluk, yolak şeklinde söyleyebiliriz. Fistüller en çok anal bölgede görülür. Bir ağzı anüs derisinde, diğer ağzı ise anüs içindedir. Anüsün kapalı olduğu durumlarda bu fistülden gaita içeriği veya gaz geldiği görülür. Hastaları rahatsız eden, tedavi olmadığında yıllarca süren bir durumdur. Fistüller ayrıca karın içinde bağırsaklar arasında, pankreas da, safra yollarında vs olabilir. Bunların bir kısmı dış fistül bir kısmı iç fistüldür. Dış fistüller karın içindeki organlarla cilt arasındadır. Salgısı dışarı akar.

Anal kanal ile anüs cildi arasındaki fistüllerin en basiti peri anal fistüllerdir. Bunların hemen hemen tamamına yakını anal bir apseyi takiben gelişir. Anal apselerinde kaynağı anüsün kayganlığını sağlayan bezlerdir. Bunlar anüs içinde dişli çizgi denen yerde bulunur ve anüs içine salgı yaparak dışkının rahat çıkmasını sağlar. Bunların iltihaplanması salgı kanallarını tıkar ve geride biriken salgı bir süre sonra apseleşir. Bu apselerin açılmasıyla da fistüller oluşur. Yani fistül apsenin geliştiği salgı bezi ile apsenin boşaldığı cilt arasında oluşan bir geçittir.

Fistül Çeşitleri

Fistüller anal kanal çevresindeki kaslarla olan ilişkisine göre sınıflandırılırlar. En çok görülen fistüller anüs çevresindeki iki kas arasında gelişmiş fistüllerdir. Bunlar fistüllerin %70-80’ini oluşturur. Bunun dışında kasları kesen, kasların dışından seyreden, at nalı şeklinde olan çeşitli fistüller vardır. Bunlar azdır. Bunun önemi fistülün tipine göre yapılacak tedavinin değişmesidir. Çünkü ameliyat sırasında bu adalelerin kesilmesi gaz kaçırma, büyük abdest kaçırma gibi komplikasyonlara neden olmaktadır.

Fistüllerde belirti kötü kokulu akıntıdır. Bu akıntı bazen kanlı olabilir. Akıntı kişinin sürekli iç çamaşırını kirletir. Anüs bölgesindeki deride sürekli bir ıslaklık oluşturur.

Bu da bu bölgede kaşıntılara, dermatite neden olmaktadır. Fistül oluşumuna neden olan apselerde ise mutlaka şişlik, ağrı vardır. Hatalarda sistemik olarak ateş ve titreme görülür. Apseli yerin üzerine basmakla ağrı vardır, o bölge yumuşaktır ve kırmızıdır. Apse bu durumda cerrahi olarak boşaltılırsa ağrının birden kaybolduğu görülür. Erken drene edilen vakalarda fistül oluşmayabilir. Fistül oluşan vakalarda sürekli bir akıntı vardır. Bu akıntı başlangıçta iltihaplıdır. Zaman geçtikçe olay kronikleştikçe dışkı renginde pis kokulu bir akıntıya döner. Zaman zaman fistül ağzında gaz geldiği de görülür.

Fistüllerin apseler dışında crohn hastalığında, travmalara bağlı olarak, mantar enfeksiyonlarında da oluşabilir.

Tanıda endo anal US ve MR yaptırılır. Fistül yolu içindeki apse odakları tek tek araştırılır. Basit peri anal fistüllerde anüs sfinkterleri ile fistül arasında bir kesişim olmadığından seçkin tedavi fistülotomi + küretajdır. Fistül yolu bir stile ile bulunur ve koterle açılır. Kürete edildikten sonra sekonder iyileşmeye bırakılır.

Komplike vakalarda önce seton ile apse drenajı yapılır. Rezidü apselerin olmadığı MR ile kanıtlandıktan sonra esnek, radyalemisyonlu fiber çubuk ile fistül yolu yakılır. Epitelize doku tahrip edilir. Sonra iç delikteki granilom eksize edilerek internalsfinkter düzeyinden kapatılır. Başarı oranı %70-80’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara
Yol Tarifi